Κόσμος 61 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 43
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.920 (137.67 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 5.917
Χωριά βαρβάρων: 3
Χωριά με bonus: 303
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 495 ημέρες
Χρήστες on-line: 0
Αριθμός μηνυμάτων: 19.193 (446.35 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 668 (15.53 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 6 (0.14 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 182 (4.23 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 3
Αριθμός παικτών σε φυλές: 43
Συνολικοί πόντοι: 66.532.286 (1.547.262 ανά παίκτη, 11.239 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.313.971.310
 • 894.798.068
 • 1.129.754.418
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 10,524 εκατ.
 • 1,951 εκατ.
 • 20,959 εκατ.
 • 6,540 εκατ.
 • 913.824
 • 9,854 εκατ.
 • 85.142
 • 2,154 εκατ.
 • 1,046 εκατ.
 • 63.411
 • 306
 • 4.575
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 244736
 • 45374
 • 487424
 • 152086
 • 21252
 • 229155
 • 1980
 • 50092
 • 24320
 • 1475
 • 7
 • 106
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1778
 • 330
 • 3540
 • 1105
 • 154
 • 1664
 • 14
 • 364
 • 177
 • 11
 • 0
 • 1
Ο νεότερος παίκτης: Astra
Η νεότερη φυλή: ......

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 02:21