Κόσμος 61 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1682
Συνολικός αριθμός χωριών: 1.947 (1.16 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 1.680
Χωριά βαρβάρων: 265
Χωριά με bonus: 92
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 4 ημέρες
Χρήστες on-line: 239
Αριθμός μηνυμάτων: 3.876 (2.30 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 1.931 (1.15 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 2.174 (1.29 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.056 (0.63 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 84
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.092
Συνολικοί πόντοι: 420.983 (250 ανά παίκτη, 216 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.411.465
 • 1.481.512
 • 1.510.051
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 92.451
 • 59.254
 • 2.753
 • 4
 • 5.122
 • 3.975
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.447
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 55
 • 35
 • 2
 • 0
 • 3
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 47
 • 30
 • 1
 • 0
 • 3
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: dimitrisptls
Η νεότερη φυλή: gkrat7

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 20:06