Κόσμος 61 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 41
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.921 (144.41 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 5.855
Χωριά βαρβάρων: 66
Χωριά με bonus: 303
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 583 ημέρες
Χρήστες on-line: 2
Αριθμός μηνυμάτων: 17.634 (430.10 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 680 (16.59 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 172 (4.20 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 2 (0.05 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 3
Αριθμός παικτών σε φυλές: 41
Συνολικοί πόντοι: 66.550.995 (1.623.195 ανά παίκτη, 11.240 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.568.517.061
 • 1.291.737.100
 • 1.281.909.800
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 10,049 εκατ.
 • 1,899 εκατ.
 • 21,241 εκατ.
 • 5,892 εκατ.
 • 798.159
 • 9,857 εκατ.
 • 76.521
 • 1,955 εκατ.
 • 1,043 εκατ.
 • 57.219
 • 295
 • 5.053
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 245087
 • 46315
 • 518076
 • 143703
 • 19467
 • 240409
 • 1866
 • 47687
 • 25431
 • 1396
 • 7
 • 123
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1697
 • 321
 • 3587
 • 995
 • 135
 • 1665
 • 13
 • 330
 • 176
 • 10
 • 0
 • 1
Ο νεότερος παίκτης: Astra
Η νεότερη φυλή: ......

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 18:32