Κόσμος 61 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 51
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.920 (116.08 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 5.918
Χωριά βαρβάρων: 2
Χωριά με bonus: 304
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 380 ημέρες
Χρήστες on-line: 1
Αριθμός μηνυμάτων: 19.790 (388.04 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 656 (12.86 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 1 (0.02 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 0 (0.00 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 4
Αριθμός παικτών σε φυλές: 51
Συνολικοί πόντοι: 64.855.324 (1.271.673 ανά παίκτη, 10.955 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.379.397.649
 • 960.929.546
 • 1.195.125.076
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 10,665 εκατ.
 • 1,933 εκατ.
 • 20,159 εκατ.
 • 7,205 εκατ.
 • 946.113
 • 9,552 εκατ.
 • 86.625
 • 2,343 εκατ.
 • 964.406
 • 61.737
 • 371
 • 3.965
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 209121
 • 37909
 • 395279
 • 141266
 • 18551
 • 187285
 • 1699
 • 45948
 • 18910
 • 1211
 • 7
 • 78
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1802
 • 327
 • 3405
 • 1217
 • 160
 • 1613
 • 15
 • 396
 • 163
 • 10
 • 0
 • 1
Ο νεότερος παίκτης: Astra
Η νεότερη φυλή: ......

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 17:24