Κόσμος 61 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 511
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.735 (11.22 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 5.161
Χωριά βαρβάρων: 574
Χωριά με bonus: 290
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 159 ημέρες
Χρήστες on-line: 18
Αριθμός μηνυμάτων: 42.852 (83.86 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 8.739 (17.10 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 1.555 (3.04 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.327 (2.60 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 66
Αριθμός παικτών σε φυλές: 333
Συνολικοί πόντοι: 41.894.954 (81.986 ανά παίκτη, 7.305 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 806.530.714
 • 927.895.402
 • 766.572.580
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 11,213 εκατ.
 • 4,265 εκατ.
 • 8,870 εκατ.
 • 7,419 εκατ.
 • 1,377 εκατ.
 • 4,148 εκατ.
 • 96.957
 • 2,532 εκατ.
 • 486.584
 • 60.020
 • 871
 • 1.465
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 21944
 • 8346
 • 17359
 • 14519
 • 2695
 • 8118
 • 190
 • 4954
 • 952
 • 117
 • 2
 • 3
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1955
 • 744
 • 1547
 • 1294
 • 240
 • 723
 • 17
 • 441
 • 85
 • 10
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: adana
Η νεότερη φυλή: ηδφηφγ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 10:07