Κόσμος 61 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 57
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.916 (103.79 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 5.887
Χωριά βαρβάρων: 29
Χωριά με bonus: 304
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 306 ημέρες
Χρήστες on-line: 0
Αριθμός μηνυμάτων: 20.176 (353.96 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 735 (12.89 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 21 (0.37 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 33 (0.58 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 7
Αριθμός παικτών σε φυλές: 56
Συνολικοί πόντοι: 62.158.117 (1.090.493 ανά παίκτη, 10.507 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.130.570.492
 • 877.973.047
 • 1.094.167.442
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 10,218 εκατ.
 • 1,729 εκατ.
 • 19,705 εκατ.
 • 6,979 εκατ.
 • 973.093
 • 9,516 εκατ.
 • 74.642
 • 2,296 εκατ.
 • 927.265
 • 59.714
 • 364
 • 3.174
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 179269
 • 30337
 • 345705
 • 122433
 • 17072
 • 166943
 • 1310
 • 40275
 • 16268
 • 1048
 • 6
 • 56
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1727
 • 292
 • 3331
 • 1180
 • 164
 • 1608
 • 13
 • 388
 • 157
 • 10
 • 0
 • 1
Ο νεότερος παίκτης: geoxi
Η νεότερη φυλή: ΕΥΒΟΙΑ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 07:43