Κόσμος 61 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1771
Συνολικός αριθμός χωριών: 4.717 (2.66 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 3.433
Χωριά βαρβάρων: 1.284
Χωριά με bonus: 239
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 62 ημέρες
Χρήστες on-line: 140
Αριθμός μηνυμάτων: 75.217 (42.47 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 10.325 (5.83 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 55.028 (31.07 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.065 (0.60 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 111
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.074
Συνολικοί πόντοι: 13.485.363 (7.615 ανά παίκτη, 2.859 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 111.063.989
 • 144.037.948
 • 115.825.202
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 3,989 εκατ.
 • 1,687 εκατ.
 • 3,031 εκατ.
 • 1,744 εκατ.
 • 572.850
 • 1,342 εκατ.
 • 22.689
 • 638.275
 • 166.186
 • 33.929
 • 1.612
 • 841
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 2253
 • 953
 • 1711
 • 985
 • 323
 • 758
 • 13
 • 360
 • 94
 • 19
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 846
 • 358
 • 643
 • 370
 • 121
 • 285
 • 5
 • 135
 • 35
 • 7
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Giannhs
Η νεότερη φυλή: FRT

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 00:22