Κόσμος 61 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 258
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.919 (22.94 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 5.465
Χωριά βαρβάρων: 454
Χωριά με bonus: 307
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 212 ημέρες
Χρήστες on-line: 13
Αριθμός μηνυμάτων: 27.643 (107.14 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 6.535 (25.33 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 2.293 (8.89 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 311 (1.21 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 49
Αριθμός παικτών σε φυλές: 210
Συνολικοί πόντοι: 49.117.252 (190.377 ανά παίκτη, 8.298 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 995.428.682
 • 904.099.377
 • 1.054.554.015
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 11,227 εκατ.
 • 3,178 εκατ.
 • 11,953 εκατ.
 • 7,865 εκατ.
 • 1,285 εκατ.
 • 5,773 εκατ.
 • 48.062
 • 2,602 εκατ.
 • 613.738
 • 61.085
 • 668
 • 2.682
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 43517
 • 12317
 • 46329
 • 30485
 • 4980
 • 22377
 • 186
 • 10086
 • 2379
 • 237
 • 3
 • 10
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1897
 • 537
 • 2019
 • 1329
 • 217
 • 975
 • 8
 • 440
 • 104
 • 10
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: crumelacos
Η νεότερη φυλή: PRS

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 19:35